ERP

Integracja z systemem Exact

Integracja z systemem zewnętrznym Exact umożliwia wymianę danych m.in. dokumentów z systemem magazynowym Weaver WMS w czasie rzeczywistym.

Do konfiguracji wymagany jest dedykowany dla Systemu Weaver WMS serwis.

Koszt dodatku podawany jest mailowo lub telefonicznie.

Pomoc dot. integracji: contact@weaverwms.com

Autorem dodatku jest Weaver WMS.

Testuj przez 31 dni wszystkie integracje i funkcje systemu

Bez płatności i podawania danych płatniczych.

Twój system zarządzania magazynem