Moduł produkcyjny w systemie Weaver WMS PRO.

Łukasz Zieleń,

Poza standardowymi funkcjami związanymi z zarządzaniem logistyką magazynową, system Weaver WMS PRO zawiera moduł produkcyjny. Dzięki temu Weaver WMS sprawdzi się doskonale w firmach, które zajmują się produkcją wyrobów gotowych, jako program do zarządzania produkcją.

Definiowanie informacji

Program pozwala na definiowane szeregu informacji niezbędnych podczas procesu produkcji, m. in.:

  • Określenie jednej lub wielu receptur dla produktu gotowego.
  • Określenie produktów ubocznych powstających podczas procesu produkcji.
  • Określenie stanowisk produkcyjnych, na których ma się odbywać produkcja.
  • Możliwość utworzenia wyrobu gotowego z zaznaczonych surowców.

Dokumenty

Do każdego zlecenia produkcyjnego system tworzy powiązane dokumenty gotowe do realizacji przez użytkowników:

  • Przesunięcie magazynowe – tworzone dla pracowników, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie surowców na odpowiednie stanowiska pracy. Utworzony dokument wskazuje pracownikowi, na jakie stanowisko należy przesunąć potrzebną do produkcji ilość surowca.
  • Rozchód wewnętrzny – dokument, na podstawie którego pracownik wydaje ze stanu magazynowego surowce potrzebne do produkcji.
  • Przychód wewnętrzny – dokument, którym użytkownik przyjmuje na stan magazynowy gotowe produkty.

Realizacja zleceń produkcyjnych

Weaver WMS daje możliwość realizacji zleceń wieloetapowych, czyli takich gdzie do produkcji wyrobu gotowego potrzebne jest wyprodukowanie półproduktów. Wystarczy wprowadzić jeden dokument zamówienia produkcyjnego, który utworzy odpowiednią ilość zleceń: na półprodukty oraz na wyrób gotowy.

Całość procesów jest rejestrowana w systemie. System mierzy czasy pracy na stanowiskach produkcyjnych, rejestruje zdarzenia związane z przyjmowaniem wyrobów gotowych, wydawaniem surowców i wiele innych.