Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 18 lipiec 2022 r.

§.1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest HDWR Global sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., przy os. Piastowskim 53, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 302852637. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 786-170-06-36, REGON: 0000527575. Kapitał zakładowy wynosi 3 005 000 PLN. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.

3. Dla lepszego odbioru Polityki prywatności termin 'Użytkownik zastąpiony został określeniem 'Ty', 'Administrator' - 'My'. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., określające zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.

5. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktu, zakupu licencji oraz generowania licencji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§.2 Administrator danych

6. Jesteśmy administratorem Twoich danych. Oznacza to, że przetwarzamy informacje podane przez Ciebie w formularzach na naszej stronie, takie jak: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP, miejsce zamieszkania lub adres firmy, oraz numer telefonu.

7. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), oraz zgodnie ze wdrożoną Polityką Prywatności.

8. W każdej chwili posiadasz prawo, aby uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie, możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

11. Posiadamy prawo, aby udostępniać Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy ścigania).

12. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

13. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom.

14. Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione w naszej firmie i wyłącznie na jej terenie.

15. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, stosując najnowsze technologie zabezpieczające.

§.3 Pliki cookies

16. Witryna weaverwms.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane w przeglądarce. Przy ponownym połączeniu z witryną, przeglądarka rozpoznaje urządzenie, z którego łączy się użytkownik. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron, dzięki zapisowi danych i indywidualnych ustawień.

17. Gromadzone dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Pozwala to na usprawnienie funkcjonowania serwisu, oraz dostosowanie go do potrzeb klientów.

18. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia ciasteczek poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje jak tego dokonać znajdują się na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies