Zarządzanie lokalizacjami

Obsługa i zarządzanie lokalizacjami to jedna z podstawowych funkcji systemu WMS. Każdy towar ma swoje, dokładnie sprecyzowane, miejsce w magazynie - dzięki temu lokalizacja towaru staje się prosta.

Weaver WMS. Zarządzanie bazą materiałów.

Podstawowym adresem w Weaver WMS jest adres miejsca magazynowego, wiele miejsc tworzy sektor, a wiele sektorów tworzy magazyn, magazynów może być wiele.

Miejsca można organizować w tzw. sekcje — są to wydzielone strefy, które pomagają w organizacji algorytmów kompletacji oraz lokacji towarów w magazynie.

Wiele magazynów

Wiele magazynów

System Weaver WMS umożliwia obsługę wielu magazynów fizycznych oraz wirtualnych. Każdy magazyn systemowy może być mapowany z magazynem systemu nadrzędnego ERP/FK. Pomiędzy magazynami można wykonywać przesunięcia oraz dowolnie mapować topologię magazynu.

Sektory

Sektory

Magazyn zawiera sektory, czyli elementy grupujące miejsca. Sektory posiadają pewne cechy przydatne podczas planowania lokacji towaru takie jak: stany minimalne, preferowane materiały, klasyfikację ABC/XYZ, wykluczone materiały i wiele innych.

Miejsca

Miejsca

Miejsce magazynowe to podstawowy adres systemowy. Miejsce posiada wiele cech pozwalających na odpowiednie przypisanie mu towarów.

Przydatne cechy to m.in.: dopuszczalna waga, dopuszczalne wymiary, preferowane materiały, wykluczone materiały, klasyfikacja ABC/XYZ. Dzięki przypisanych miejscu cechom algorytmy systemowe są w stanie dokładnie lokować towary w obrębie miejsc.

System magazynowy Weaver WMS

Wybierz i pobierz nowoczesny system do zarządzania magazynem. Testuj za darmo przez 30 dni bez zobowiązań.