Raporty i analizy

Wbudowane raporty pozwalają na szybki podgląd ważnych, z punktu widzenia managera, informacji systemowych. Uzbrojenie w dawkę wiedzy pozwala na sprawne zarządzanie firmą.

Weaver WMS. Zarządzanie bazą materiałów.

Weaver WMS umożliwia podgląd ważnych informacji w czasie rzeczywistym, po każdej operacji magazynowej w systemie rejestrowane jest zdarzenie, które powoduje zmianę raportowanych danych.

Oprócz raportów cennym źródłem informacji są analizy, które umożliwiają szersze spojrzenie “z lotu ptaka” na sytuację w firmie z punktu widzenia magazynu.

Analiza wydań

Analiza wydań

Umożliwia zasięgnięcie kompleksowej informacji o wydaniach towaru zrealizowanych za pomocą systemu Weaver WMS. Dzięki tej analizie sprawdzimy towary najlepiej i najsłabiej rotujące, zweryfikujemy wystarczalność zasobów do realizacji bieżących operacji oraz przeanalizujemy sezonowość wydań.

Klasyfikacja XYZ/ABC

Klasyfikacja XYZ/ABC

Analiza rotacji towarów pod kątem klasyfikacji XYZ/ABC pozwala na prawidłowe przypisanie tychże towarów do odpowiednich kategorii. Dzięki temu można w lepszy sposób zaplanować lokalizację towarów w magazynie.

Raport z linii

Raport z linii

Każda operacja wykonana na urządzeniu mobilnym przez magazyniera jest rejestrowana w systemie.

Dzięki raportowi z linii można dokładnie śledzić pracę magazynierów. Raport ten może być podstawą do naliczania premii, gdyż zawiera informację o pracy wykonanej przez magazyniera w ujęciu czasowym.

Jednostki logistyczne

Jednostki logistyczne

Podstawowy raport systemu WMS umożliwiający podgląd stanów magazynowych z podziałem na partie.

Każda przyjęta jednostka logistyczna to osobna pozycja raportu, z które można odczytać informację o dacie przyjęcia, numerze partii, serii i wielu innych przydatnych podczas analizy stock’u.

System magazynowy Weaver WMS

Wybierz i pobierz nowoczesny system do zarządzania magazynem. Testuj za darmo przez 30 dni bez zobowiązań.