Zarządzanie bazą materiałów

Podstawową funkcją systemu WMS jest zarządzanie asortymentem z podziałem na jednostki magazynowe. Dzięki systemowi WMS zyskasz pełne tracebility oraz zgodność ze standardem GS1. W każdej chwili uzyskasz bieżącą informację o stanach magazynowych.

Weaver WMS. Zarządzanie bazą materiałów.

System umożliwia obsługę kodów kreskowych na terminalach oraz komputerach. Asortyment można dowolnie pogrupować, przypisać wymiary, terminy przydatności, numery partii i wiele innych cech.

Pełna ewidencja zawartości nośników pozwala eliminować pomyłki. Każdy materiał może być przyjmowany oraz wydawany w kodach dostawców oraz odbiorców. Możliwe jest przypisanie kodów zbiorczych do poszczególnych pozycji asortymentowych, dzięki czemu możliwe jest wydanie/przyjęcie towaru w jednostce zbiorczej np. na palecie.

Określenie stanów minimalnych pozwala na optymalizację ilości towaru znajdującego się w miejscach kompletacyjnych i buforowych systemu. Cechy materiału takie, jak: wymiary, waga, okres przydatności, klasyfikacja ABC/XYZ pozwalają na automatyczny dobór odpowiednich lokalizacji składowania towaru w magazynie przez system WMS.

Określając termin przydatności towaru możliwe jest wydawanie towaru wg. strategii FEFO (jednostka z najstarszą datą przydatności). Istnieje również możliwość blokady wydań towarów przeterminowanych.

Tracebility

Tracebility

Tracebility (z ang. “trace” - śledzić oraz “ability” - zdolność) - zdolność śledzenia. System Weaver WMS umożliwia śledzenie i pełną kontrolę materiałów wykorzystywanych na dowolnym etapie produkcji, składowania, dystrybucji oraz dostawy do klienta. Śledzenie pozwala odtworzyć historię produktu, czyli sprawdzić gdzie znajdował się produkt na poszczególnych etapach produkcji, magazynowania oraz dystrybucji.

Dzięki systemowi tracebility Twoja firma ma dostęp do aktualnych informacji na temat produktów oraz procesów, kontroluje jakość produktów, szybciej lokalizuje produkty, wypełnia prawne obowiązki śledzenia towarów oraz wzbudza większa zaufanie klientów.

Obsługa etykiet GS1

Obsługa etykiet GS1

Etykieta logistyczna GS1 umieszczana jest na jednostce logistycznej/magazynowej, zawiera standaryzowane informacje dotyczące partii towaru. Dzięki etykiecie GS1 Twoja firma przekaże informację w zrozumiały na całym świecie sposób.

System Weaver WMS umożliwia wydruk etykiet logistycznych w standardzie GS1 na drukarkach etykiet. Zapewniamy również odczyt etykiet GS1 podczas przyjmowania jednostek logistycznych na Twój magazyn.

SSCC - Weaver WMS

SSCC

SSCC (ang. Serial Shipping Container Code) - Seryjny numer jednostki logistycznej. Numer ten może być używany przez Twoją firmę do identyfikowania jednostek logistycznych, które składają się ze spakowanych razem towarów dla potrzeb magazynowania i/oraz transportu; jednostką logistyczną może być przykładowo paleta towaru, big bag, karton etc.

Kod jednostki logistycznej w ustandaryzowanej postaci SSCC zgodnej z GS1 (lub dowolnej innej) jest podstawą działania systemu Weaver WMS.

Kody kreskowe

Kody kreskowe

System Weaver WMS umożliwia pełną obsługę dowolnych kodów kreskowych oraz wielowymiarowych 2D. Możliwy jest odczyt kodów za pomocą terminali mobilnych (kolektorów danych) oraz czytników kodów kreskowych.

System ma wbudowany moduł generowania dowolnych kodów kreskowych dla produktów / jednostek logistycznych, które nie zostały odpowiednio oznakowane przez producentów.

Grupy materiałowe

Grupy materiałowe

Produkty, towary, półprodukty oraz surowce można zbierać razem w grupach materiałowych. Grupa materiałowa pozwala na późniejsze filtrowanie/grupowanie raportów oraz widoków systemowych. Przypisywanie grup materiałowych odbywa się poziomu edycji materiału, możliwe jest także zbiorcze przypisanie grup poprzez import z pliku.

Terminy przydatności

Terminy przydatności

Kontrola terminu przydatności partii określonych towarów może być niezwykle przydatna, zwłaszcza jeśli chodzi o operacje na produktach, które mogą ulec przeterminowaniu. Weaver WMS wspiera zarządzanie datą przydatności towarów w obrębie jednostki logistycznej.

Mechanizm umożliwia realizację wydań w oparciu o FEFO (ang. first expired, first out) - pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi. Możliwe jest również zablokowanie wydań dla towarów przeterminowanych.

Partie

Partie

Dane partii są przechowywane w jednostce logistycznej. Zarządzanie partiami zapewnia dodatkową warstwę informacji związaną z asortymentem. Umożliwia “tagowanie” produktu takimi informacjami jak: data przydatności, numer partii, data partii etc.

Weaver WMS umożliwia dokładne śledzenie partii dla asortymentu przychodzącego oraz wychodzącego z systemu. Dzięki śledzeniu partii możliwe jest wydanie towaru zgodnie z dowolną strategią wydań (FIFO, FEFO, LIFO etc.).

Numery seryjne

Numery seryjne

Numery seryjne są skanowane/wprowadzane w systemie podczas realizacji dostawy, inwentaryzacji oraz wydania. Możliwe jest oznaczenie, które SKU podlegają procesowi śledzenia numerów seryjnych.

Scenariusz śledzenia numerów seryjnych jest szczególnie przydatny w przypadku realizacji procesu gwarancji wydanych produktów. Dzięki numerom seryjnym można śledzić wydania poszczególnych towarów dla klientów końcowych.

Wymiary materiałów

Wymiary materiałów

System WMS umożliwia dokładne wymiarowanie oraz wprowadzanie wagi asortymentu. Dzięki wymiarowaniu materiałów możliwie jest lepsze zarządzanie przestrzenią magazynową oraz pilnowanie dopuszczalnych obciążeń na miejscach magazynowych. Wymiarowane materiały podczas realizacji procesu pakowania pozwalają na optymalny dobór firmy kurierskiej oraz opakowania wysyłkowego.

Kody dostawców

Kody dostawców

Możliwe jest definiowanie kodu materiału w kontekście wielu dostawców. Dzięki temu tworząc zamówienie do danego dostawcy, zostanie ono wygenerowane z odpowiednimi kodami.

Podczas przyjmowania towaru możliwe jest skanowanie kodu własnego lub kodu dostawcy. Podobnie generowanie etykiet - możliwe jest w kodach własnych oraz kodach dostawcy.

Kody odbiorców

Kody odbiorców

Kod odbiorcy można zdefiniować z poziomu materiału oraz z poziomu odbiorcy, możliwy jest również zbiorczy import kodów odbiorcy z pliku. Podczas tworzenia wydania zewnętrznego możliwy jest jego wydruk wraz z kodami odbiorcy.

Wysyłka towarów może wiązać się z koniecznością ich oklejania kodami odbiorców (producenci OEM lub wysyłka do Amazon) - Weaver WMS w pełni wspiera takie scenariusze.

Załączniki

Załączniki

System Weaver WMS zapewnia możliwość załączania dowolnych plików do materiałów, jednostek logistycznych oraz dokumentów znajdujących się w systemie. Załączniki mogą stanowić przykładowo dokumentację techniczną, zdjęcia itd. Podgląd oraz dodawanie załączników możliwy jest z poziomu aplikacji desktop oraz aplikacji mobilnej.

Stany minimalne

Stany minimalne

Definiowanie stanów minimalnych, optymalnych oraz maksymalnych to część szerszej części systemu pod tytułem “zarządzanie zapasem”. Dostępnych jest szereg funkcji oraz parametrów systemowych umożliwiających sprawne zarządzanie zapasami oraz stanami magazynowymi w kontekście całego systemu oraz magazynu, sektora czy miejsca.

System magazynowy Weaver WMS

Wybierz i pobierz nowoczesny system do zarządzania magazynem. Testuj za darmo przez 30 dni bez zobowiązań.