Optymalizacja procesów magazynowych

Aplikacja WMS umożliwia pełną optymalizację procesów magazynowych w przedsiębiorstwie. Intuicyjne aplikacja mobilna pozwala na przyspieszenie pracy, eliminację błędów i pełne śledzenie partii towaru.

Weaver WMS. Zarządzanie bazą materiałów.

Poprzez pracę magazynu z dokładnością do jednostki logistycznej możliwa jest eliminacja błędów - mniej pomyłek. Wszystkie operacje magazynowe podlegają ścisłemu planowaniu oraz kontroli. System prowadzi magazyniera poprzez listy kompletacyjny po ścieżce zbiórki, aby prawidłowo i optymalnie wykonać kompletację podczas wydawania towaru.

Przyjęcia magazynowe

Przyjęcia

Rejestracja towarów w systemie następuje bezpośrednio poprzez aplikację mobilną na terminal Android z dokładnością do atrybutów wymaganych do pełnej identyfikacji towaru. System wyszuka optymalną lokalizację bazując na parametrach materiału oraz ładowności miejsc magazynowych. Automatyczne przydzielanie zadań wózkowym sprawia, że towar dostępny jest szybciej do sprzedaży.

WMS umożliwia przyjmowanie towarów luzem lub na paletach. Aplikacja wspiera magazyniera oraz przedsiębiorstwo w kontroli jakości towaru.

Wydania

Wydania

System już na etapie zamówień planuje optymalny sposób dobierania jednostek wysyłkowych oraz ścieżkę zbiórki towaru. Magazynier jest prowadzony za rękę, co poprawia jego wydajność i zmniejsza ryzyko występowania błędów.

Możliwe są różne scenariusze wydań. Od prostych, gdzie jeden operator realizuje całe wydanie dla jednego klienta, aż po wydania multipickingowe. Przy tych drugich jeden magazynier może zbierać towar do wielu zamówień. Zamówienia jednosztukowe (tzw. single) i wielosztukowe mogą być kompletowane niezależnie od siebie, a na etapie sortowania brane są pod uwagę tylko te wielosztukowe.

Po weryfikacji i spakowaniu towaru system automatycznie rejestruje paczkę u spedytora i drukuje etykietę kurierską. Dokument WZ lub Packing List może trafić w formie papierowej lub mailowej do klienta.

Przesunięcia magazynowe

Przesunięcia magazynowe

System umożliwia realizację przesunięć magazynowych zawierających wiele pozycji przez wielu magazynierów jednocześnie. Przesunięcie może być dodane ręcznie lub w sposób automatyczny, poprzez algorytm optymalizacyjny. Optymalizacja odbywa się dla stanów minimalnych na miejscach lub dla algorytmu multipickingowego.

Multipicking

Multipicking

Mechanizm multipickingu pozwala na zbieranie i pakowanie towaru przez wielu magazynierów jednocześnie.

System optymalizuje przesunięcia towaru, tak aby na miejscach kompletacyjnych zawsze był towar do zbiórki. Łączenie wielu Wydań w jeden kurs magazyniera pozwala na optymalizację zbiórki towarów. Pobrane towary są dzielone na etapie pakowania na Wydania pod Zamówienia.

Optymalizacja zapasów

Optymalizacja zapasów

Dzięki zaawansowanym raportom rotacji towarów oraz ABC/XYZ możliwa jest optymalizacja towaru dostępnego w miejscach magazynowych. Na miejscach bliżej strefy pakowania znajdują się towary, które rotują szybciej, tak aby magazynier miał maksymalnie skróconą ścieżkę zbiórki.

Mniej pomyłek - Weaver WMS

Mniej pomyłek

Dzięki konieczności skanowania miejsc/towarów/jednostek logistycznych przez magazyniera podczas realizacji operacji magazynowych występuje mniej sytuacji, które mogą powodować ewentualne pomyłki.

Operacje kluczowe dla działania magazynu wymagają potwierdzenie przez operatora.

Ścieżka zbiórki

Ścieżka zbiórki

W trakcie wydawania towaru system optymalizuje ścieżkę zbiórki towaru, tak aby ją maksymalnie skrócić. Ścieżka zbiórki optymalizowana jest zarówno, gdy używany jest mechanizm Multipickingu, jak i w klasycznym podejściu, gdzie jeden kurs magazyniera równy jest jednemu zamówieniu od klienta.

Kontrola

Kontrola

Każda operacja systemowa jest rejestrowana w bazie danych oraz w logach systemowych. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola i raportowanie operacji wykonanych w systemie Weaver WMS.

Planowanie

Planowanie

Szereg dostępnych raportów umożliwia planowanie operacji magazynowych oraz produkcyjnych. Dostępne raporty ze stanów minimalnych oraz rotacji towarów pozwalają na sprawne zarządzanie surowcem oraz wyrobem gotowym.

Listy kompletacyjne

Listy kompletacyjne

Lista kompletacyjna na urządzeniu mobilnym umożliwia sprawną i szybką kompletację zgodnie ze ścieżką zbiórki. Optymalizacja odbywa się w sposób automatyczny za pomocą algorytmów systemowych.

System magazynowy Weaver WMS

Wybierz i pobierz nowoczesny system do zarządzania magazynem. Testuj za darmo przez 30 dni bez zobowiązań.