Rezerwacja stanów magazynowych w Weaver WMS.

Łukasz Zieleń,

Rezerwacja stanów magazynowych

Weaver WMS pozwala na pełne zarządzanie rezerwacją towaru znajdującego się na stanie magazynowym. Dzięki mechanizmowi rezerwacji można łatwo zdefiniować ilości danego produktu, które chcemy „zatrzymać” na magazynie pod dane zamówienie / zlecenie produkcyjne.

Rezerwacja na zamówieniu od klienta lub na zleceniu rozchodu wewnętrznego

Stan magazynowy jest rezerwowany z poziomu zamówień od klientów lub zleceń rozchodu surowców na produkcję. Po wejściu w dane zamówienie możemy zarezerwować konkretną ilość towaru. Możemy też określić z jakiej dokładnie jednostki logistycznej ma zostać zarezerwowany dany asortyment. Rezerwacje można założyć na cały dokument jednym przyciskiem lub tylko na wybrane pozycje z poziomu panelu zarządzania rezerwacją.

Blokada stanu magazynowego

Każda rezerwacja blokuje towar na stanie magazynowym – zarezerwowanych jednostek nie można wydać z magazynu pod inny dokument wydania zewnętrznego lub rozchodu wewnętrznego. Dzięki temu system nie pozwoli na przypadkowe wydanie produktów pod inne zlecenie.

Raport z rezerwacji

System umożliwia wygenerowanie raportu z rezerwacji. Na raporcie widać wszystkie zarezerwowane produkty, ilości oraz jednostki logistyczne. Dodatkowo raport zawiera takie informacje jak numer dokumentu, z którego wynika rezerwacja oraz odbiorca tego dokumentu.