Topologia magazynu w systemie Weaver WMS.

Daniel Hojnacki,

Program magazynowy Weaver WMS posiada wbudowany moduł, pozwalający na zaawansowane projektowanie i zarządzanie topologią magazynów. Aby móc korzystać z modułu, należy posiadać minimum pakiet Basic systemu, którą można zakupić na dedykowanej platformie Account Weaver WMS. Zachęcamy również do przetestowania darmowej 31-dniowej wersji próbnej. W przypadku wdrożenia wersji PRO moduł jest domyślnie dostępny do użytku.

Strategia rozmieszczania i topologia magazynu

Domyślnie funkcjonalność topologii jest wyłączona, ponieważ strategia rozmieszczania określona jest dla jednego magazynu. Aby móc z niej korzystać, użytkownik wybrać musi strategię rozmieszczania towarów dla wielu magazynów.

Dodawanie nowego magazynu, sektora i miejsca magazynowego

Opcja "Dodaj magazyn" - pozwala m.in. na nadanie indywidualnego kodu magazynu, określenia jego wymiarów i adresu lokalizacji, a także włączenie mapowania magazynu zewnętrznego.

Opcja "Dodaj sektor" - pozwala m.in. na nadanie indywidualnego kodu i nazwy, określenie ilości oraz numeracji podsektorów.

Opcja "Dodaj miejsce" - umożliwia konfigurację danego miejsca magazynowego, nadanie mu kodu, nazwy, poziomu oraz numeru.

Dlaczego warto korzystać z topologii magazynu?

Przede wszystkim z uwagi na możliwość odzwierciedlenia rzeczywistego magazynu w systemie. Dzięki temu użytkownik po określeniu kodów poszczególnych sektorów i miejsc ma możliwość automatycznego generowania etykiet, które następnie umieszczane są w odpowiednich miejscach na hali magazynowej. Jest to bardzo korzystne w przypadku wersji Weaver WMS PRO, która oferuje dostęp do aplikacji na terminale mobilne. Przy odkładaniu towaru na odpowiednie miejsce, magazynier skanuje jego kod z etykiety, a następnie system samodzielnie wie, w które miejsce został odłożony towar. Działa to również w odwrotną stronę.

Nadawanie właściwości miejsc magazynowych

Kolejną przydatną funkcjonalnością jest przypisywanie właściwości do danych miejsc magazynowych. Użytkownik może określić m.in.:

  • Dane miejsca magazynowego - np. wymiary, rodzaj opakowania jakie się na nim znajduje, maksymalną wagę i wysokość czy określenie tego miejsca jako tymczasowe.
  • Preferowane materiały
  • Wykluczone materiały
  • Stany minimalne - definiowane dla poszczególnych materiałów. W momencie przekroczenia stanu minimalnego, system automatycznie poinformuje użytkownika, zmieniając kolor pozycji.