Weaver WMS

Wdrożenie systemu w firmie 3Re.

W ramach wdrożenia wykonano:

  • Instalację i konfigurację systemu na serwerze bazodanowym,
  • Instalację programu na stanowiskach komputerowych i mobilnych,
  • Szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu.

Wdrożenie przeprowadzono w 2016 roku.

3Re logo

"Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Szkolenie pracowników zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wiedza zdobyta przez personel z powodzeniem jest wykorzystywana podczas pracy z systemem."