Weaver WMS

Wdrożenie systemu w firmie Dominion.

W ramach wdrożenia wykonano:

  • Instalację i konfigurację systemu oraz bazy danych na serwerze firmowym,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach desktop,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach typu mobile,
  • Szkolenie personelu z zakresu obsługi aplikacji.

Wdrożenie przeprowadzono w 2020 roku.

Dominion logo