Aplikacja dedykowana

Wdrożenie systemu SQ dla firmy Agroekspert Polska.

System SQ to zbudowany od podstaw dla firmy Agroekspert Polska przez Weaver Software nowoczesny system służący do wykonywania badań gleby. Na podstawie wyników badań można generować w systemie mapki zasobności gleby w pierwiastki chemiczne, układać zalecenia nawozowe pod określone rośliny uprawne oraz wykonywać nawożenie pól uprawnych odpowiednimi nawozami.

Lista nawozów jest generowana przez system, tak aby cały proces był jak najprostszy z punktu widzenia użytkownika końcowego. W skład systemu wchodzą dwa moduły: Web i Android.

Projekt zrealizowano w 2014 roku.

SQ logo

Od specyfikacji do gotowego produktu.

Praca z projektem rozpoczęła się od analizy specyfikacji funkcjonalnej systemu, która została dostarczona nam przez klienta - firmę Agroekspert Polska. Prace nad systemem trwały ponad rok i podzielone zostały na 4 etapy. System był oddawany klientowi przyrostowo, tak aby mógł spokojnie przeanalizować dany etap i wprowadzić ewentualne korekty do kolejnych etapów. Do wymiany opinii oraz sugestii, co działania systemu, stosowaliśmy system Redmine. Dzięki takiemu podejściu nie pozostaliśmy obojętni nawet na najmniejsze sugestie oraz zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia były dokładnie analizowane i przydzielane do odpowiednich członków projektu. Projekt pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego tym bardziej musieliśmy pilnować harmonogramu oraz kosztorysu. Od początku postawiliśmy na najnowsze technologie. Aplikacje webowa wykonana jest w ASP.NET MVC 3.

Dzięki temu, że do łączenia z bazą danych używamy NHibernate, system może pracować na dowolnej bazie danych. Do wdrożenia produkcyjnego wybraliśmy MS SQL Server 2008. Był to dobry wybór. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć całość, encje bazodanowe są cache'owane po stronie serwera aplikacji. Przygotowaliśmy też instrukcję dla użytkownika końcowego systemu.

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji internetowej.

  • Obsługa laboratorium badań gleby. System obsługuje całość procesów biznesowych w firmie Agroekspert Polska. W tym całość procesów związanych z badaniem gleby. Od przyjęcia próbek gleby, poprzez tworzenia zestawów badawczych do laboratorium, aż po wprowadzanie wyników cząstkowych i liczenie wyników końcowych.
  • Możliwość tworzenia map zasobności w pierwiastki chemiczne. Kiedy wyniki badań gleby są gotowe, klient końcowy jest informowany o tym wybraną drogą komunikacji (mail, sms itp.). Może generować mapy zasobności gleby w pierwiastki chemiczne takie jak magnez, potas i wiele innych.
  • Tworzenie zaleceń nawozowych. Kolejnym możliwym krokiem, kiedy są już dostępne mapy zasobności w pierwiastki chemiczne jest tworzenie zaleceń nawozowych. Klient może wybrać roślinę jaką zamierza wyhodować na polu. System znając zapotrzebowanie danej rośliny na pierwiastki chemiczne potrafi wygenerowanać zalecenie odnośnie najbardziej optymalnego nawożenia pola pod daną roślinę. Takie zalecenie rolnik może pobrać na urządzenie mobilne i nawieźć pole zgodnie z zaleceniem. O tym szerzej w dalszej części [Sterowanie siłownikiem].
  • Obsługa płatności Payu. Jednym ze sposobów rozliczania są automatyczne płatności Payu. Zlecenie rolnika otrzymuje status 'Do realizacji' dopierow kiedy zostanie uiszczona opłata za nie. Całość procesu odbywa się automatycznie.
  • Możliwość generowanie zaawansowanych raportów PDF. Osoba zlecająca badanie może pobrać wiele bardzo zaawansowanych raportów. Najciekawsze z nich to Opracowanie, Plakat, Wyniki oraz Zalecenie. Wiele raportów zawiera kolorowe mapki zasobności w pierwiastki oraz mapki nawozowe.
  • Tworzenie obrysów GPS pól uprawnych. Dzięki wykorzystaniu technologii GPS możliwe jest wykonanie obrysu pola przy pomocy aplikacji mobilnej. Wystarczy uruchomić tryb rysowania pola i przejść lub przejechać granicą pola. Dostępnych jest szereg funkcji w trakcie wykonywania obrysu, takie jak: marginesy obrysu, różne tryby rysowanie, usuwanie ostatnio dodanego punktu, czy też uśrednianie już dodanych punktów.
  • Generowanie punktów poboru gleby. Kiedy obrys jest już wykonany możliwe jest wygenerowanie punktów poboru gleby. System generuje te punkty automatycznie wg. zadanego zagęszczenia. Domyślne zagęszczenie to 1 próbka na 1 hektar. Po wygenerowaniu próbek poboru należy udać się fizycznie w wygenerowane miejsca i zabrać glebę z tego miejsca do pojemniczka.
  • Synchronizacja danych z aplikacją web. Obrys pola uprawnego wraz z próbkami gleby można zsynchronizować z aplikacją web. Wówczas po zalogowaniu się do systemu będzie można zobaczyć przez przeglądarkę internetową obrys pola, a także wyeksportować do zewnętrznych aplikacji takich jak np. Google Maps oraz Google Earth.
  • Podgląd map zasobności pierwiastki. Po wysłaniu próbek laboratorium oraz uiszczeniu opłaty przez aplikację web, po synchronizacji danych na urządzeniu Android pojawią się mapki zasobności w pierwiastki chemiczne. Po kolorowej mapie zasobności w pierwiastki będzie można się poruszać chodząc po polu.
  • Stacja referencyjna. Nowatorską techniką ulepszania obrysu GPS pola, jest ulepszanie w oparciu o stację referencyjną. Stacja referencyjna to urządzenie znajdujące się w położeniu, którego znamy dokładną lokalizację. Urządzenie zczytuje bezustannie pozycję GPS, na tej podstawie znany jest błąd GPS na danym obszarze. Ten błąd jest korygowany przy tworzeniu obrysów pól.

Innowacyjne badanie gleby.

Podczas pracy nad systemem firma Agroekspert Polska przedstawiła nam innowacyjny pomysł na nawożenie pola w oparciu o badania gleby oraz zalecenia nawozowe dostępne w systemie SQ. Po wspólnym dopracowaniu szczegółów przystąpiliśmy do pracy nad pomysłem.

Aplikacja mobilna pracująca na urządzeniu z systemem Android jest połączona bezprzewodowo z siłownikiem, który steruje otwarciem rozsiewacza do nawozów. Dzięki temu w oparciu o zalecenia nawozowe dostępne w systemie oraz aktualną pozycję GPS system steruje aplikowaną ilością nawozu w danym miejscu na polu. Pozwala to na bardzo dokładne nawożenie pól uprawnych. System pozwala na skalibrowanie siłownika pod określony nawóz, bo przecież różne nawozy posiadają różną granulację (dla jednego nawozu otwarcie siłownika w 50% to 200 kg/ha, dla innego to będzie 400 kg/ha).

Dostępnych jest szereg opcji pozwalających na jeszcze dokładniejsze nawożenie, takich jak: odległość rozsiewacza od anteny GPS, szerokość rozsiewu, czystość głównego składnika nawozu i wiele innych. Jest to niewątpliwie najbardziej nowatorskie rozwiązanie w branży.