ERP

Integracja z systemem Insert Subiekt GT

Integracja z systemem zewnętrznym Insert Subiekt umożliwia wymianę danych m.in. dokumentów z systemem magazynowym Weaver WMS w czasie rzeczywistym.

Do konfiguracji wymagany jest dedykowany dla Systemu Weaver WMS service.

Koszt dodatku podawany jest mailowo lub telefonicznie.

Pomoc dot. integracji: [email protected]

Autorem dodatku jest Weaver WMS.

Rodzaje integrowanych dokumentów

Dokumenty, które mogą być wymieniane pomiędzy systemami to m.in.:

 • Przyjęcie zewnętrzne [PZ] – przyjęcie dostawy towaru na magazyn
 • Przychód wewnętrzny [PW] – przyjęcie na magazyn, np. wyrobów gotowych po produkcji
 • Wydanie zewnętrzne [WZ] – wydanie towaru z magazynu do klienta
 • Rozchód zewnętrzny [RW] – wydanie, np. surowców do produkcji wyrobów gotowych
 • Zamówienia od odbiorców [ZO] – zamówienia spływające do Subiekta, np. ze sklepu internetowego
 • Przesunięcia międzymagazynowe [MM] – przesunięcia towaru pomiędzy różnymi magazynami
 • Inwentaryzacja [INW] – raport z inwentaryzacji

Dodatkowo, integrację możesz skonfigurować tak aby:

 • Zamówienia od klientów z Subiekta były pobierane od razu jako dokumenty WZ
 • Zamówienia bez materiałów były pomijane
 • Pobrane zamówienie rezerwowało stany magazynowe w WMS’ie
 • Po zakończeniu realizacji dokumentu WZ dokument ZK w Subiekcie był automatycznie oznaczany jako zrealizowany

Testuj przez 31 dni wszystkie integracje i funkcje systemu

Bez płatności i podawania danych płatniczych.