Aplikacja dedykowana

System rozliczania prowizji CNS

System wykonany dla firmy CNS Capital Net System przez Weaver Software, to prawdopodobnie najbardziej nowoczesny system w branży pośredników ubezpieczeń.

Projekt zrealizowano w 2013 roku.

CNS logo

W związku z powyższym, rekomenduję firmę Weaver Software, jako profesjonalnego partnera do technicznego i merytorycznego wsparcia w zakresie usługi informatycznej.

Najważniejsze funkcjonalności systemu

  • Zaawansowany system uprawnień. Tworzenie kont użytkowników odbywa się w centrali firmy. Podczas tworzenia konta można nadać użytkownikowi uprawnienia. Każda funkcja w systemie może być podpięta do uprawnienia, co daje możliwość dowolnego kształtowania dostępności. Każda operacja wykonana przez zalogowanego użytkownika jest rejestrowana.
  • Wewnętrzny system wiadomości. System umożliwia wysyłanie oraz odbieranie wiadomości. Możliwe jest wysłanie wiadomości do wszystkich młodszych danego agenta lub na przykład do swojego opiekuna. Wysłane wiadomości są rejestrowane w systemie.
  • Filtrowanie klientów. Możliwe jest przeszukiwanie bazy danych klientów na podstawie dowolnych kryteriów. Dzięki temu dotarcie do klientów z całej Polski, którzy kiedyś mieli styczność z firmą, nie stanowi problemu.
  • Zarządzanie agentami. W systemie trzymane są bardzo szczegółowe dane dotyczące agentów, takie jak: historia wniosków, statystyki sprzedaży, informacje o licencjach towarzystw ubezpieczeniowych, sposoby oraz historia rozliczania danego agenta. Każdy agent posiada swoją własną strukturę. Możliwy jest podgląd struktury w czasie rzeczywistym.
  • Zarządzanie wnioskami. Wniosek ubezpieczeniowy lub inwestycyjny może być bardzo skomplikowany. Dostępne na rynku oraz w ofercie firmy CNS bardzo dużo produktów. Każdy produkt ma cechy charakterystyczne oraz swój indywidualny sposób rozliczania zależny od bardzo wielu czynników. System umożliwia dodawanie oraz przetwarzanie informacji dostępnych we wniosku.
  • Raporty. Dostępny jest szereg raportów systemowych. Najciekawszy z nich to raport w postaci tabeli przestawnej, dostępny przez przeglądarkę internetową, za pomocą którego można dowolnie 'ciąć' dane dostępne w systemie.
  • System rozliczeń. Jest to najważniejszy moduł w systemie. Umożliwia precyzyjne rozliczenie agenta z produkcji własnej oraz grupowej. Podpisane wnioski przeliczane są na punkty, które są decydujące w karierze agenta. Punkty również mają bezpośrednie przełożenie na prowizje agenta. Agent ma możliwość podglądania swojej produkcji oraz generowania rachunków, które są rozliczne w centrali firmy.

Migracja danych

Do nowego systemu dla firmy CNS przeniesione zostały miliony rekordów ważnych informacji. Tak samo dużo danych zostało odrzuconych podczas przenoszenia, aby oczyścić system z danych już niepotrzebnych. Baza danych systemu CNS to ponad 60 powiązanych ze sobą tabel. Większość z tych tabel należało uzupełnić podczas procesu migracji danych. Było to nielada wyzwanie, któremu sprostaliśmy. W nowym systemie CNS dane przechowywane są w bazie Microsoft SQL Server 2008. Codziennie wykonywanych jest kilka kopii bazy danych na nośniki zewnętrzne w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Bazy danych poprzednio używanego rozwiązania również zostały zabezpieczone przez firmę Weaver Software, tak aby w razie potrzeby była możliwość ich odtworzenia.