Weaver WMS

Wdrożenie Weaver WMS w firmie Eurofrance.

W lutym 2018 roku Bizhouse sp. z o.o. przeprowadziła w firmie Eurofrance wdrożenie systemu Weaver WMS do zarządzania gospodarką magazynową. Wdrożenie obejmowało instalację oraz konfigurację systemu na serwerze, stanowiskach typu desktop i mobile oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi programu.

W ramach wdrożenia wykonano integrację systemu Weaver WMS z dotychczas stosowanym przez firmę Eurofrance systemem księgowym Subiekt GT. Dodatkowo została też wykonana integracja ze sklepem internetowym Shoper. W 2019 roku wykonaliśmy dla naszego klienta kolejną integrację z platformą e-commerce - Magento.

Wdrożenie przeprowadzono w 2018 roku.

Eurofrance logo