Aplikacja dedykowana

System ochrony rodzicielskiej Eyesity.

Stworzony po to, aby dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w sieci.

Eyesity to narzędzie pomagające rodzicom chronić dzieci przed skutkami zbyt długiego używania komputerów, smartphonów, laptopów oraz tabletów. Eyesity monitoruje czas spędzony przez dziecko przy komputerze z dokładnością do 1 sekundy. Poprzez panel rodzica, można podejrzeć, na jakie strony internetowe wchodziło dziecko, jakich używało aplikacji, ile czasu spędziło na zajęciach produktywnych oraz nieproduktywnych. Od razu po instalacji Eyesity blokuje dostęp do takich treści jak pornografia oraz przemoc. System składa się z trzech modułów.

Projekt zrealizowano w 2015 roku.

Eyesity logo

(...) Zarówno w fazie projektowej jak i podczas realizacji wdrożenia systemu Eyesity firma Bizhouse Sp. z o. o. wykazała pełen profesjonalizm oraz fachowość we wszystkich swoich działaniach.

Moduły systemu Eyesity

Moduł Web to aplikacja internetowa, dostępna przez przeglądarkę. Po zalogowaniu się rodzic może zobaczyć aktywność dziecka (lub dzieci) na dowolnym urządzeniu w ujęciu dniowym, tygodniowym lub miesięcznym. Aplikacja internetowa pełni funkcję aplikacji nadrzędnej nad modułami służącymi do monitorowania aktywności dziecka.

Moduł Android to aplikacja mobilna przeznaczona na urządzenia działające pod kontrolą systemu Android od wersji 2.2. Aplikacja mobilna umożliwia monitorowanie aktywności dziecka na urządzeniu wyposażonym w system Android od razu po instalacji. Aplikacja monitoruje strony, na jakie wchodzi dziecko, uruchomione aplikacje, rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe oraz lokalizację GPS dziecka.

Moduł na komputer to aplikacja typu desktop przeznaczona na urządzenia działające pod kontrolą systemu Windows od wersji 7 w górę. Aplikacja desktop rozpoczyna monitorowanie aktywności dziecka na urządzeniu wyposażonym w system Windows od razu po instalacji. Aplikacja monitoruje strony, na jakie wchodzi dziecko, uruchomione aplikacje, czas spędzany przy komputerze i wiele innych. Możliwe jest również blokowanie stron oraz aplikacji. Całość działa pod kontrolą aplikacji internetowej, do której dostęp ma tylko rodzic. Rodzic bez dostępu do komputera dziecka może zmienić czas, w jakich dziecko może korzystać z komputera, zablokować dostęp do strony internetowej i wiele innych.