Weaver WMS

Wdrożenie systemu w firmie FlexLS.

W ramach wdrożenia wykonano:

  • Instalację i konfigurację systemu oraz bazy danych na serwerze firmowym,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach desktop,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach typu mobile,

Wdrożenie przeprowadzono w 2020 roku.

FlexLS logo