Weaver WMS

Wdrożenie systemu w firmie Kaps.

W ramach wdrożenia wykonano:

  • Instalację i konfigurację systemu oraz bazy danych na serwerze firmowym,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach desktop,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach typu mobile,
  • Integracja systemu Weaver WMS z programem księgowym Enova,
  • Integracja systemu Weaver WMS z platformą B2B dedykowaną dla systemu magazynowego,
  • Zaimplementowanie modułu produkcyjnego do aplikacji magazynowej Weaver WMS,
  • Szkolenie personelu z zakresu obsługi aplikacji.

Wdrożenie przeprowadzono w 2016 roku.

Kaps logo

Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że współpraca z firmą Bizhouse Sp. z o.o. kształtuje się bardzo dobrze i jest kontynuowana po dzień dzisiejszy.