Weaver WMS

Wdrożenie systemu w firmie Rolladen.

W ramach wdrożenia wykonano:

  • Instalację i konfigurację systemu oraz bazy danych na serwerze firmowym,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach desktop,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach typu mobile,
  • Integracja systemu Weaver WMS z programem księgowym Enova,
  • Integracja systemu Weaver WMS z platformą B2B dedykowaną dla systemu magazynowego,
  • Zaimplementowanie modułu produkcyjnego do aplikacji magazynowej Weaver WMS,
  • Szkolenie personelu z zakresu obsługi aplikacji.

Wdrożenie przeprowadzono w 2017 roku.

Rolladen logo

"(...) Cały proces związany z wdrożeniem został przeprowadzony zgodnie z Naszymi oczekiwaniami oraz wcześniejszymi ustaleniami. Informacje oraz potrzebna Nam wiedza zostały przekazane w sposób merytoryczny i fachowy. Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko przez uczestników."