Aplikacja dedykowana

Wykonanie systemu B2B dla firmy Lensolar.

Firma Lensystem Sp. z o.o. specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych oraz innych formach odnawialnych źródeł energii. Lensolar to marka firmy odpowiadająca za te właśnie gałąź - instalacje fotowoltaiczne. Powierzono nam stworzenie zaawansowanego systemu B2B Lensolar, który ma służyć do budowania relacji oraz współpracy z partnerami biznesowymi.

Projekt zrealizowano w 2015 roku.

Lensolar logo

Podczas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, firma Bizhouse Sp. z o. o. dała się poznać jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy. Wszystkie prace zostały wykonane w założonym terminie zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. (...)

Na czym polega i jak działa nasz system B2B?

System umożliwia kompleksową obsługę partnerów biznesowych firmy Lensystem. Możliwe jest ustalanie indywidualnych cen dla partnerów, warunków handlowych, składanie oraz realizacja zamówień, fakturowanie i wiele innych. Składową systemu jest sklep internetowy dostępny po zalogowaniu do systemu, dla partnerów biznesowych. Partner może również korzystać z kalkulatora opłacalności instalacji fotowoltaicznej, generować oferty dla klientów ze swoim logo, porównywać produkty oraz wysyłać mailingi reklamowe.

Możliwa jest wspólna realizacja projektów przez partnera oraz firmę Lensystem. Każdy proces biznesowy zachodzący w firmie Lensystem ma swoje odzwierciedlenie w systemie zrobionym na zamówienie firmy. Dzięki temu procesy biznesowe odbywają się szybciej i dokładniej, każdy proces jest mierzalny.

System posiada bardzo rozbudowaną strukturę. Składa się z aplikacji internetowej, która umożliwia logowanie partnerów do systemu, webservice'ów (integracja z systemami partnerów, pobieranie cenników itp.), modułu integracji FTP oraz modułu integracji poprzez e-mail. Całość tworzy kompleksowy system B2B.

Elektroniczna wymiana danych

System umożliwia elektroniczną wymianę danych z parterami biznesowymi. Służy do rejestracji, przetwarzania i archiwizacji dokumentów pochodzących z różnych źródeł: skaner, dysk, faks, poczta elektroniczna, formularz www, baza danych, EDI. Umożliwia zdefiniowanie i obsługę procesów obiegu dokumentów w firmie i pomiędzy partnerami. Zaimplementowano w systemie integrację z systemami używanymi przez partnerów firmy: Comarch Optima oraz Subiekt. Integracja obejmuje kompleksową obsługę zamówień, faktur, zwrotów oraz korekt. Standardy danych używane podczas wymiany danych to EDI - EDIFAKT, format XML, platforma ECOD oraz EDISON. Dokumenty podlegające automatycznej wymianie to:

  • Odpowiedź na zamówienie / ORDRS
  • Potwierdzenie przyjęcia / RECADV
  • Zamówienie / ORDERS
  • Faktura / INVOICE
  • Faktura korekta / CORRECTING INVOICE

Dzięki wdrożeniu systemu możliwa jest automatyczna wymiana informacji między bazami danych firmy Lensystem oraz partnerów biznesowych. Wprowadzony został elektroniczny kanał komunikacji między partnerami.

System umożliwia podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zautomatyzowane zostało przygotowanie oraz podpisywanie umów związanych z zakupem nowych produktów lub usług dodatkowych. Podniesiona została jakość obsługi klienta, umowy oraz oferty generowanie są precyzyjnie, podpisywane w systemie i niezwłocznie dostarczana partnerowi.